Iloiset Varpaat-testiryhmäkampanjan säännöt

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppanit

Iloiset Varpaat -verkkokauppa / Suomen Hoitolatukku Tuonti Oy

2. Kampanja

Kaikki kampanjaan ilmoittautuneet hakevat testiryhmään testaamaan Iloisten Varpaiden tuotteita. Ilmoittautumisen yhteydessä hakijan on kerrottava, mitä Iloisten Varpaiden tuotetta (vain yksi) hän haluaisi kokeilla ja miksi. Iloiset Varpaat valitsevat testiryhmän osallistujat täytettyjen lomakkeiden ja pyydettyjen lisätietojen perusteella. Testiryhmään valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, ja heidän valitsemansa tuote toimitetaan heille maksutta toukokuun aikana. Testiryhmään osallistuneilta edellytetään palautteen antamista 30 päivän mittaisten testijakson (ks. kohta 4. Osallistumisaika) päätyttyä. Palautetta voidaan käyttää Iloisten Varpaiden tuotteiden markkinoimisessa verkossa ja muissa kanavissa. Osallistujien nimi tai nimimerkki voidaan julkaista palautteen yhteydessä. Järjestäjällä on oikeus poimia palautteista katkelmia, jotta ne sopivat verkkoon julkaistaviksi, tai olla julkaisematta palautteita.

3. Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat ilmoittautua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset

henkilöt lukuun ottamatta seuraavaksi mainittuja poikkeuksia: Iloisten Varpaiden työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Yhteystiedot kerätään testiryhmään valinnasta ilmoittamista sekä mahdollisia markkinointitoimenpiteitä varten.

4. Osallistumisaika

Testiryhmään voi ilmoittautua Iloisten Varpaiden sivustolla 24.4.–8.5.2017 välisenä aikana, ellei toisin ilmoiteta.

5. Osallistuminen

Kampanjaan voi ilmoittautua täyttämällä omat yhteystiedot ja muut pyydetyt tiedot Iloisten Varpaiden sivustolla. Iloiset Varpaat valitsevat osallistujat täytettyjen lomakkeiden ja pyydettyjen lisätietojen perusteella.

6. Järjestäjän vastuu

Kampanjan järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista. Testiryhmään osallistuja vapauttaa järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta liittyen tuotteen käyttöön kampanja-aikana ja sen ulkopuolella tai tuotteessa ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän testiryhmään tai tuotteen lunastamisesta tai käyttämisestä.

7. Henkilötietojen käsittely

Annetut tiedot tallennetaan Iloisten Varpaiden kuluttajarekisteriin ja tietoja voidaan käyttää

markkinointiin. Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kampanjan aikana kaikki testiryhmään valitut henkilöt voivat saada kampanjaan liittyviä tietoja sähköpostitse.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kampanjassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta, ja sen käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista lupaa. Säännöt koskevat kaikkia ilmoittautujia. Hakemalla testiryhmään ilmoittautujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Kampanjasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.