Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Suomen Hoitolatukku Logistiikka Oy
Kalliorannantie 4, 21310 Vahto
Y-tunnus: 2124095-1
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mira Ojanen,  mira.ojanen@hoitolatukku.fi
Rekisterin nimi
Hoitolatukun asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Hoitolatukun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi , käsittely ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, mainontaan ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Hoitolatukku saattaa käyttää asiakassuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hoitolatukun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Rekisterin tietosisältö
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-          Yrityksen nimi
-          Y-tunnus / sosiaaliturvatunnus
-          Henkilön etu- ja sukunimi
-          Lähiosoite, postinumero sekä postitoimipaikka
-          Sähköpostiosoite
-          Puhelinnumero
-          Tilaushistoria
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:
-          Rekisteripitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
-          Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten palautteet ja reklamaatiot.
   
Asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot verkkokaupassa.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Hoitolatukun käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Hoitolatukun ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle,
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hoitolatukun sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hoitolatukun salasanasuojatulla palvelimella.