Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen Hoitolatukku Logistiikka Oy
Kalliorannantie 4, 21310 Vahto
Y-tunnus: 2124095-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mira Ojanen,  mira.ojanen@hoitolatukku.fi

Rekisterin nimi
Iloisetvarpaat.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Iloisetvarpaat.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi, käsittely ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, mainontaan ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Iloisetvarpaat.fi saattaa käyttää asiakassuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Iloisetvarpaat.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
–          Henkilön etu- ja sukunimi
–          Lähiosoite, postinumero sekä postitoimipaikka
–          Sähköpostiosoite
–          Puhelinnumero
–          Tilaushistoria 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot verkkokaupassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Iloisetvarpaat.fi verkkokaupan käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Iloisetvarpaat.fi ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Iloisetvarpaat.fi sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Iloisetvarpaat.fi salasanasuojatulla palvelimella.